ราชบุรี หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ราชบุรี หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ราชบุรี หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ราชบุรี หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ราชบุรี Ø
หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76858 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139597

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับทางบริ

งานประจำ : ตามตกลงกับทางบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
ตรวจเช็คสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139558

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับทางบริ

งานประจำ : ตามตกลงกับทางบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตให้ผลิตงานให้ได้ตามมาตรฐานของเครื่อง
ตรวจสอบดูแลเครื่องให้พร้อมปฏิบัติงานได้เสมอ

หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139557

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกควบคุมภาพสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกควบคุมภาพสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับทางบริ

งานประจำ : ตามตกลงกับทางบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
ตรวจสอบการทำงานด้านคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน
จัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
สรุปรายงานผลการทำงานด้านคุณภาพ
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138908

ตำแหน่งงานว่างครูปฐมวัย

ตำแหน่งงานว่างครูปฐมวัย

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
เป็นครูสอนระดับปฐมวัย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138800

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
คัดแยก/ชำแหละ/ตรวจสอบคุณภาพ/แพ็คกิ้ง
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138718

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
จัดทำแผนการสอน ตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินการศึกษา จัดซื้อตำราเรียน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138330

ตำแหน่งงานว่างYoung Leaders Program (ประจำโรงงานราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างYoung Leaders Program (ประจำโรงงานราชบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ
1. ศึกษาระบบการผลิต ในกลุ่ม Products ต่างๆ
2. ศึกษาระบบงานในหน่วยงานหลัก เช่น Sale & Marketing, Procurement, Logistics
3. เสนอโครงการ เพื่อพัฒนาขบวนการผลิต
4. ร่วมออกแบบและพัฒนา Product & Service ขององค์กร
5. เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
6. เมื่อผ่านการอบรม จะบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงาน
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138097

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
ติดต่อประสานงานขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ดูแลการบริหารและวางแผนการส่งออก
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138147

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับทางบริ

งานประจำ : ตามตกลงกับทางบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
วางแผนการขาย หาลูกค้ารายใหม่ บริหารจัดการดูแลการขาย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138099

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
ดูแลการบริหารการจัดการของระบบโรงทั้งหมด
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138096

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายหน้าโรง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายหน้าโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
ดูแลบริหารงานขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
วางแผนการขาย ทิศทางตลาด โปรโมชั่น
แสวงหาข่องทางและวิธีการขายเจาะตลาดให้แก่ลูกค้าใหม่
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138102

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
การบริหารโรงงานทั้งระบบ
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138101

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน
ตอบสนองความต้องการในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ
วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปผล KPI

หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138098

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานราชการ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
การบริหารงานบุคคลทั้งระบบ และการติดต่องานราชการ
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138100

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงกับบริ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137371

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซักผ้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซักผ้า

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน วันละ320 บาท

งานประจำ : รายวัน วันละ320 บาท ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
ซักผ้าให้นักเรียนด้วยเครื่องซักผ้า ดูแลจัดการเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบและทันใช้
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137062

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136695

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-13,000

งานประจำ : 9,000-13,000 ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
ดูแลบริหารจัดการงานห้องสมุดในโรงเรียนทั้งหมด
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135947

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิ+ประสบก

งานประจำ : ตามคุณวุฒิ+ประสบก ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
เป็นครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา รวมถึงสอนชมรมวิชาชีพตามความสามารถพิเศษที่มี
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135712

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาพละศึกษา

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาพละศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
เป็นครูสอนวิชาพละศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี
หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี