ราชบุรี หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ราชบุรี หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ราชบุรี หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ราชบุรี หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ราชบุรี Ø
หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6099 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 115403

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ Graphic Design

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ Graphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+

งานประจำ : 9,000+ ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ
รับผิดชอบเครื่องพิมพ์ ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้สวยงามตามแบบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- เป็นคนกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี ทำงานทันตามกำหนดเวลาที่มอบหมายได้


หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115402

ตำแหน่งงานว่างSales & E-Marketing Executive, เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างSales & E-Marketing Executive, เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000++

งานประจำ : 12,000++ ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ
1.ดูแลหาลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า ตอบคำถามลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และ Social FB,Line@,IG,Email
• ให้ข้อมูลและตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตาม ดูแล ปรับปรุง ข้อมูลเนื้อหาในสื่อ Online ของบริษัท
2.สามารถใช้สื่อSocialต่างๆได้ เขียนก๊อปปี้ได้ และใช้ Social media ได้ดี
3.วางแผนงานการใช้สื่อการตลาดได้อย่างมีระบบ บริหารลูกค้ารวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดี
4.จัดทำเอกสารตามขั้นตอนฝ่ายขาย เก็บข้อมูลของลูกค้า และบันทึกข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.วิเคราะห์ ติตตามความคืบหน้าขอ
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115404

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิควิจัยและพัฒนาเครื่องจักร (ประจำโรงงาน ราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิควิจัยและพัฒนาเครื่องจักร (ประจำโรงงาน ราชบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ
1.รับผิดชอบออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน
2.วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน
3.วางแผนทดลอง และ ผลิตเครื่องจักรให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107665

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเทียนไข Junior Sale Area อายุไม่เกิน 32ปี (ต่างจังหวัด-เขตภาคอีสาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเทียนไข Junior Sale Area อายุไม่เกิน 32ปี (ต่างจังหวัด-เขตภาคอีสาน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000++

งานประจำ : 15,000++ ราชบุรี
-ออกพบลูกค้าในเขตที่กำหนดตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงสมุดจด
-รับผิดชอบยอดขายประจำพื้นที่ของตนเอง โดยเสนอขายสินค้า เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าพอขายครบถ้วน
-ดูแลลูกค้าให้ทั่วถึง ทำรายงานการขายประจำวันส่งมอบผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า
(ความคิดเห็นของลูกค้า ติชม ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง)
-วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย รวมถึงประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
-ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนตามผลง
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107664

ตำแหน่งงานว่างนศ.ฝึกงาน ปี 2563

ตำแหน่งงานว่างนศ.ฝึกงาน ปี 2563

ฝึกงาน : เงินเดือน 280/วัน

ฝึกงาน : 280/วัน ราชบุรี
โครงการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2562 (ทวิภาคี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในองค์กร และปฏิบัติงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป เช่น สาขาการตลาด, การบัญชี, เลขานุการ, ไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, เขียนแบบเครื่องกล
2. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 ขึ้นไป

จุดมุ่งหมาย
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ ได้น
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107663

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเทียนไข Junior Sale Area อายุไม่เกิน 32ปี (ต่างจังหวัด-เขตภาคเหนือ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเทียนไข Junior Sale Area อายุไม่เกิน 32ปี (ต่างจังหวัด-เขตภาคเหนือ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี
-ออกพบลูกค้าในเขตที่กำหนดตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงสมุดจด
-รับผิดชอบยอดขายประจำพื้นที่ของตนเอง โดยเสนอขายสินค้า เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าพอขายครบถ้วน
-ดูแลลูกค้าให้ทั่วถึง ทำรายงานการขายประจำวันส่งมอบผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า
(ความคิดเห็นของลูกค้า ติชม ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง)
-วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย รวมถึงประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
-ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนตามผลง
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี
หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี