ราชบุรี หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ราชบุรี หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ราชบุรี หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ราชบุรี หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ราชบุรี Ø
หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162737 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 154677

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลส่งเสริมไก่ประกัน

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลส่งเสริมไก่ประกัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
-วางแผนและควบคุมการจัดการงานภายในฟาร์ม
-ส่งเสริมไก่ประกัน ดูแลไก่เนื้อ
-วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154659

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชิ้นส่วนไก่สด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายชิ้นส่วนไก่สด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
ขายชิ้นส่วนไก่สด ขยายตลาดฐานลูกค้า เน้นพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154324

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
-ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
-จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
-ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า
-เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
-ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152440

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
สรรหาบุคลากร
วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความสนใจของพนักงาน
ดำเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงานราชการภายนอก
ติดต่อหน่วยงานราชการภายนอก
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150685

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
• ตรวจสอบ และควบคุมการทำบัญชีทั้งระบบ
• จัดทำและตรวจสอบ เอกสารส่งสรรพากร
• ปิดงบการเงิน ประจำเดือน และ ปิดงบประจำปี พร้อมจัดทำรายงานทางการเงินพื่อนำเสนอผู้บริหาร
• ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเบื้องต้น
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปที่เกี่ยวข้อง GAAP
• บริหารจัดการงบการเงิน ของบริษัทที่ดูแลให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงินและบัญชี และรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
• จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ รองรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก เช่น Interna
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150329

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่
-รวบรวมเอกสาร จัดทำบันทึกข้อมูลปิดรุ่นผลการเลี้ยงฟาร์ม จัดทำสรุปรายงานต่างๆ
-ปรัสานงานด้านเอกสารกับสัตวบาลส่งเสริม/ฝ่ายบัญชี
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 149670

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-จัดของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-จัดของ

งานประจำ : เงินเดือน 350-400/วัน+เบี้ยเลี้ย

งานประจำ : 350-400/วัน+เบี้ยเลี้ย ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ
1.ขนส่งสินค้าจากโกดังราชบุรีไปยังขนส่ง หรือร้านค้า
2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานอย่างเคร่งครัด
3.ดูแล รับผิดชอบ ความเรียบร้อยของสต๊อกสินค้าบนรถให้ถูกต้อง
4.จัดระเบียบสินค้าก่อนและหลังขนส่งอย่างสม่ำเสมอ
5.ดูแลสภาพการใช้งานของรถทุกวันก่อนออกทำงาน
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149598

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสายงานการผลิต

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสายงานการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ
1.วางแผนงานผลิต และ ควบคุมดูแลคุณภาพการผลิต
2.บริหารจัดการ ขั้นตอนขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถร่วมงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการผลิต ตลอดจนร่วมมือวางแผนปรับปรุงมาตาฐาน
3.ประสานงานพัฒนาศักยภาพในการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148831

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย+การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย+การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
- วิเคราะห์การตลาดได้ขาด
- วางโครงสร้างการตลาดได้ดี
- เข้าใจการทำการตลาดอย่างลึกซึ้ง
- มีไหวพริกในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มั่นใจในศักยภาพของตัวเอง
- มีจิตวิทยาในการวิเคราะห์คน
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148832

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
- วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน
- มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบำรุงรักษา
- สำรวจและประเมินความเป็นไปของหน้างาน รวมถึงลูกค้า
- เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
- จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148833

ตำแหน่งงานว่างครีเอทีฟ+ตัดต่อ

ตำแหน่งงานว่างครีเอทีฟ+ตัดต่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
1.คิดวางแผนการทําสื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้ง VDO Content Online ออกแบบ Concept รูปแบบงานให้น่าสนใจ
2.สร้างสรรค์งานโฆษณาทั้งสื่อ VDO สื่อออนไลน์, สร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราว สร้างบทความ เนื้อหาต่างๆ ข้อมูล
รายการ
3.เขียนบทโทรทัศน์ ควบคุมการตัดต่อลําดับภาพได้ รับผิดชอบด้าน VDO Content สําหรับ Youtube Channel
4.เขียน content เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมและการสร้าง promotion ประกอบกับ content
5.บรีฟทีมกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพประกอบ วีดีโอ คอนเทนต์ที่น่าสนใจ
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148834

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
สามารถเขียนแบบและประเมินราคาเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ความตั้งใจอดทนและรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้
มีความซื่อสัตย์และขยันอดทน กระตือรือร้น
สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้
มีความสามารถใช้โปรแกรม Autocad,3D MaxหรือSketch Up, หรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
สามารถตรวจหน้างานได้
ประสานงานเคลียร์แบบกับผู้รับเหมาได้
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148830

ตำแหน่งงานว่างขายของหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างขายของหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
-ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
-มีความทะเยอทะยานที่จะโตในหน้าที่การงานของตัวเอง

หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148835

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ต

งานประจำ : ต ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
- บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เพราะบ่อยครั้งที่คุณต้องเป็นตัวแทนของเจ้านายไปประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อกับลูกค้า
- มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และน้ำเสียงที่น่าฟังเสมอ
- เตรียมการล่วงหน้าได้ดี เลขาฯ ที่ดีต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ในการเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้กับเจ้านาย ให้พร้อมสำหรับการปร
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148714

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายของในสหกรณ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายของในสหกรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท

งานประจำ : 9,000 - 12,000 บาท ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
ขายสินค้าในสหกรณ์ของโรงเรียน เช็คสต๊อก เติมสินค้า ซื้อสินค้า
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148710

ตำแหน่งงานว่างครูพี่เลี้ยง

ตำแหน่งงานว่างครูพี่เลี้ยง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท

งานประจำ : 9,000 - 12,000 บาท ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
เป็นครูพี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148514

ตำแหน่งงานว่างช่างโครงสร้าง (เป็นทีม)

ตำแหน่งงานว่างช่างโครงสร้าง (เป็นทีม)

งานประจำ : เงินเดือน ตัดเหมา

งานประจำ : ตัดเหมา ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
ตามที่คุย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148407

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• เตรียมงานและวางแผนงานในขั้นตอนการถ่ายทำ เพื่อดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ กับ เอเจนซี่ หรือ ดำเนินการเอง และนำชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ออกแบบและออกอาร์ตเวิร์ค หรือ สื่อวีดีโอ

• ออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ งานสิ่งพิมพ์,ออนไลน์,สื่อ ณ จุดขาย, และของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147307

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท

งานประจำ : 9,000 - 12,000 บาท ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ
1.เสิร์ฟอาหาร 2.รับลูกค้า , รับออเดอร์ 3.แคชเชียร์ 4.ทำงานภายในร้านตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144953

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (ราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (ราชบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ
1.รับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
2.ปฏิบัติตามขั้นตอน ตามนโยบายให้ได้เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
3.จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยได้
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานราชบุรี รับสมัครงานราชบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี
หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี